Obchodné podmienky

Dodacia lehota

Všetky šperky vyrábam ručne na zákazku.
Dodacia lehota je závislá na množstve a náročnosti prijatých zákaziek.
Snubné prstene zhotovujem do mesiaca.
Pri nákupe akéhokoľvek tovaru z môjho obchodu si vyhradzujem právo zmeniť dodaciu lehotu tohto tovaru.
Tovar je starostlivo zabalený, a preto je vylúčené akékoľvek poškodenie počas prepravy.

Platobné podmienky


Tovar zasielam na dobierku.
Pri telefónnej dohode je možné si dohodnúť aj iné možnosti platby (prevodom atď.)
Pred výrobou požadovaného šperkov požadujeme úhradu kaucie vo výške 80% z celkovej sumy šperku.
V prípade šperkov vyrábaných podľa priania zákazníka zjednávam platby individuálne s ohľadom na použitý materiál, druh kameňa a náročnosť zhotovenia. Poštovné je ZADARMO.

Záručná doba

Na všetky šperky poskytujem záruku po dobu dvoch rokov.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia šperku.
V dobe trvania záruky zodpovedám len za kazy, ktoré nie sú spôsobené nesprávnym zachádzaním so šperkom.
V prípade, že sa v záručnej dobe na šperku, aj napriek starostlivej výrobe a dôslednej výstupnej kontrole, vyskytne kaz, máte nárok na jeho bezplatné odstránenie. Čas potrebný na opravu kazu sa do záručnej doby nezapočítava, oprava trvá podľa náročnosti približne 4 dni.

Reklamačný poriadok

Zistenú chybu oznámte bez zbytočného odkladu. Reklamovaný šperk zašlite na adresu:
KORBIČKA ŠPERKY s.r.o.
Štefánikova 33
Brno 602 00
Česká Republika
telefón:  +420 731 460 511
e-mail: info@korbicka.com

Pri uplatnení reklamácie na výrobok zakúpený v mojom internetovom obchode odporúčam predložiť potvrdený doklad o nákupe tohto výrobku. Do 24 hodín po prijatí zásielky Vás budem informovať o spôsobe odstránenia chyby. 
Chybu sa zaväzujem odstrániť do 14 dní.

Záruka vrátenia peňazí

Myslíme si, že šperky z našej dielne svojou kvalitou prekonajú Vaše očakávania, ale zároveň si uvedomujeme, že si vybraný šperk nemôžete vyskúšať a prezrieť v skutočnosti. Z tohto dôvodu dodržiavame zásadu záruky vrátenia peňazí. Chceme touto službou zvýšiť Vašu dôveru v nakupovanie cez internet.

Ak hneď po prijatí zásielky zistíte, že Vám šperk z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť a peniaze Vám budú v plnej výške zaslané späť do 7 dní.

Podmienky pre vrátenie peňazí:

Šperk musí byť absolútne neporušený, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja.
K šperku, ktorý vraciate odporúčame priložiť kópiu dokladu o zaplatení.
Šperk zašlite v bežnom balíčku. Balíky na dobierku nebudú prijaté.
Šperk odošlite spať do 3 dní od prijatia.

Podľa ustanovenia § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v znení neskorších predpisov, sa záruka vrátenia peňazí nevzťahuje na tovar, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa. Pri vrátení tovaru budú zaúčtované výrobné náklady šperku.

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

KORBIČKA ŠPERKY s.r.o.
Štefánikova 33
Brno 60200
Česká Republika

Popisy šperkov na webových stránkach sú len orientačné. Vyhradzujem si právo na ich úpravu. Počet kameňov a rytia textu do prsteňa závisí na jeho veľkosti.

Upozornenie:

Všetky fotografie šperkov nachádzajúce sa v tomto internetovom obchode podliehajú právam uvedeným v zákone č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v znení neskorších predpisov. Rozmnožovanie a neoprávnené používanie fotografií bez povolenia vlastníka práv/licencie je zakázané.