Obchodné podmienky

Dodacia lehota

Všetky šperky vyrábam ručne na zákazku.
Dodacia lehota je závislá na množstve a náročnosti prijatých zákaziek.
Snubné prstene zhotovujem do mesiaca.
Pri nákupe akéhokoľvek tovaru z môjho obchodu si vyhradzujem právo zmeniť dodaciu lehotu tohto tovaru.
Tovar je starostlivo zabalený, a preto je vylúčené akékoľvek poškodenie počas prepravy.

Platobné podmienky

Ceny šperkov v katalógu sú konečné.
Poštovné je ZADARMO.
Tovar zasielam na dobierku.
Pri telefónnej dohode je možné si dohodnúť aj iné možnosti platby (prevodom atď.)
V prípade šperkov, ktorých cena presahuje 50 000 Kč, požadujem zálohu vo výške 50 %.
V prípade šperkov vyrábaných podľa priania zákazníka zjednávam platby individuálne s ohľadom na použitý materiál, druh kameňa a náročnosť zhotovenia.

Záručná doba

Na všetky šperky poskytujem záruku po dobu dvoch rokov.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia šperku.
V dobe trvania záruky zodpovedám len za kazy, ktoré nie sú spôsobené nesprávnym zachádzaním so šperkom.
V prípade, že sa v záručnej dobe na šperku, aj napriek starostlivej výrobe a dôslednej výstupnej kontrole, vyskytne kaz, máte nárok na jeho bezplatné odstránenie. Čas potrebný na opravu kazu sa do záručnej doby nezapočítava, oprava trvá podľa náročnosti približne 4 dni.

Reklamačný poriadok

Zistenú chybu oznámte bez zbytočného odkladu. Reklamovaný šperk zašlite na adresu:
KORBIČKA ŠPERKY s.r.o.
Štefánikova 33
Brno 602 00
Česká Republika
telefón:  +420 731 460 511
e-mail: info@korbicka.com

Pri uplatnení reklamácie na výrobok zakúpený v mojom internetovom obchode odporúčam predložiť potvrdený doklad o nákupe tohto výrobku. Do 24 hodín po prijatí zásielky Vás budem informovať o spôsobe odstránenia chyby. 
Chybu sa zaväzujem odstrániť do 14 dní.

Záruka vrátenia peňazí

Myslíme si, že šperky z našej dielne svojou kvalitou prekonajú Vaše očakávania, ale zároveň si uvedomujeme, že si vybraný šperk nemôžete vyskúšať a prezrieť v skutočnosti. Z tohto dôvodu dodržiavame zásadu záruky vrátenia peňazí. Chceme touto službou zvýšiť Vašu dôveru v nakupovanie cez internet.

Ak hneď po prijatí zásielky zistíte, že Vám šperk z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť a peniaze Vám budú v plnej výške zaslané späť do 7 dní.

Podmienky pre vrátenie peňazí:

Šperk musí byť absolútne neporušený, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja.
K šperku, ktorý vraciate odporúčame priložiť kópiu dokladu o zaplatení.
Šperk zašlite v bežnom balíčku. Balíky na dobierku nebudú prijaté.
Šperk odošlite spať do 3 dní od prijatia.

Podľa ustanovenia § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v znení neskorších predpisov, sa záruka vrátenia peňazí nevzťahuje na tovar, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa. Pri vrátení tovaru budú zaúčtované výrobné náklady šperku.

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

KORBIČKA ŠPERKY s.r.o.
Štefánikova 33
Brno 60200
Česká Republika

Popisy šperkov na webových stránkach sú len orientačné. Vyhradzujem si právo na ich úpravu. Počet kameňov a rytia textu do prsteňa závisí na jeho veľkosti.

Upozornenie:

Všetky fotografie šperkov nachádzajúce sa v tomto internetovom obchode podliehajú právam uvedeným v zákone č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v znení neskorších predpisov. Rozmnožovanie a neoprávnené používanie fotografií bez povolenia vlastníka práv/licencie je zakázané.