EU projekty

ANALÝZA A NÁVRH SYSTÉMU LASEROVÉHO GRAVÍROVÁNÍ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025786

Stěžejním cílem projektu je po důkladné vědecké analýze navrhnout komplexní systém pro čištění a laserové gravírování vzácných kovů v jednom technologickém kroku. Z výše uvedených vyplývá, že takto komplexní systém v současné době pro malé subjekty, které nedisponují velkými investičními financemi, neexistuje. Nově navržený systém bude umožňovat jak čištění hrubých i jemných  nečistot, ale i laserové gravírování daného materiálu pomocí laserového svazku v jednom technologickém kroku. Další výhodou nově navrženého systému bude, nízká koncentrace odbroušeného materiálu a vysoká efektivita celého systému zejména pro drahé kovy.

ANALÝZA A NÁVRH SYSTÉMU NA MECHANICKO-ELEKTROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ DRAHÝCH KOVŮ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020869

Stěžejním cílem projektu je po důkladné vědecké analýze navrhnout komplexní systém pro hrubé čištění a jemné čištění vzácných kovů v jednom technologickém kroku. Z výše uvedených vyplývá, že takto komplexní systém v současné době pro malé subjekty, které nedisponují velkými investičními financemi, neexistuje. Nově navržený systém bude umožňovat jak čištění hrubých nečistot a otřepů, ale i leštění daného materiálu pomocí elektrolytické metody. Další výhodou nově navrženého systému bude, nízká koncentrace odbroušeného materiálu v tekutém médiu, neboť systém bude umět automaticky hrubé nečistoty z procesu čištění odstraňovat. Tento fakt by měl zvýšit ekonomickou efektivitu celého procesu čištění a leštění drahých kovů.


EU PROJEKT