„Analýza a návrh systému na mechanicko-elektrolytické čištění drahých kovů“

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020869

Stěžejním cílem projektu je po důkladné vědecké analýze navrhnout komplexní systém pro hrubé čištění a jemné čištění vzácných kovů v jednom technologickém kroku. Z výše uvedených vyplývá, že takto komplexní systém v současné době pro malé subjekty, které nedisponují velkými investičními financemi, neexistuje. Nově navržený systém bude umožňovat jak čištění hrubých nečistot a otřepů, ale i leštění daného materiálu pomocí elektrolytické metody. Další výhodou nově navrženého systému bude, nízká koncentrace odbroušeného materiálu v tekutém médiu, neboť systém bude umět automaticky hrubé nečistoty z procesu čištění odstraňovat. Tento fakt by měl zvýšit ekonomickou efektivitu celého procesu čištění a leštění drahých kovů.