Pojmy briliant a diamant bývají často zaměňovány. Zkusíme vám vysvětlit, proč je dobré se v těchto termínech během nákupu šperku či drahého kamene orientovat a jak nejlépe ověřit jejich pravost. 

Hlavní rozdíl mezi briliantem a diamantem je ten, že diamant je název přírodního minerálu, zatímco briliant označuje brus diamantu. Jedná se o takzvaný briliantový brus, který vzniká teprve vybroušením přírodního drahého kamene. Ten je následně zasazený do zásnubního prstenu, náušnic či jiného šperku.

Co je diamant?

Diamant je vzácný a cenný drahokam, který je tvořen krystalickou formou uhlíku C. Surový neopracovaný diamant vzniká hluboko v zemské kůře za velmi vysokých tlaků a teplot. Jedná se o jeden z nejtvrdších známých přírodních minerálů. Díky své vysoké tvrdosti mají diamanty široké uplatnění v průmyslu: jsou využívány v průmyslových brusných kotoučích, vrtácích a jiných nástrojích. Ve šperkařství představují symbol luxusu a elegance a jsou hojně využívány pro výrobu šperků jako jsou prsteny, náhrdelníky či náušnice. 

Nejvýnosnější ložiska diamantů můžeme nalézt v Jižní Africe, Botswaně, Austrálii či Rusku. Svůj kapitál můžete investičně díky diamantům zajímavě zhodnotit. 

Briliant

Co je briliant?

Briliant označuje brus diamantu, nikoliv surovinu samotnou. Briliantový brus je velmi oblíbeným typem používaným ve špercích. Tento brus má 58 faset (plošek), které jsou rozděleny jako jedna horní ploška, 33 horních faset a 25 dolních faset. Díky těmto ploškám se světlo procházející diamantem odráží nejlepším způsobem při celém barevném spektru, a to při maximální intenzitě. Právě díky tomu jsou briliantové šperky nádherně třpytivé, zářivé a neodolatelné. Broušení je ale velmi složitý proces, během něj původní vytěžený diamant ztratí průměrně padesát procent své původní váhy.

Kdo rozhodl o briliantovém brusu? 

Briliantový výbrus byl vyvinut v 17. století, ačkoliv neexistuje jednoznačná odpověď na to, kdo přesně s touto inovací přišel. Historie briliantového broušení diamantů je spíše postavena na postupném vývoji a zdokonalování. Briliantový brus, jak ho známe dnes, byl zdokonalen až ve 20. století, kdy došlo k vývoji matematických modelů pro optimální proporce a úhly facet, které by vytvářely maximální odraz světla. Tuto práci představili brusiči Marcel Tolkowsky a Henry Morse. Marcel Tolkowsky publikoval v roce 1919 knihu s názvem Diamond Design, ve které prezentoval svůj matematický model pro ideální briliantový brus. 

Struktura briliantového brusu

Není karát jako karát 

Cena diamantu je ovlivněna čtyřmi klíčovými faktory, známými jako 4C: karát (carat), barva (color), čistota (clarity) a brus (cut). Každý z těchto faktorů hraje důležitou roli při stanovování hodnoty diamantu.

Karát (Carat): je měrná jednotka hmotnosti diamantu (1 ct = 0,2 g). Čím větší je diamant, tím vyšší má karátovou váhu. Je důležité si uvědomit, že cena diamantu roste exponenciálně s jeho velikostí. Pozor, nejedná se o stejný karát jako u zlata (kt), který určuje ryzost, nikoliv váhu.

Barva (Color): barva se hodnotí na stupnici od D do Z, kde jsou bezbarvé (D-F), téměř bezbarvé (G-J), velmi jemné stopy barvy (K-M), jemné stopy barvy (N-R) a zřetelné stopy barvy (S-Z). Bezbarvé diamanty jsou vzácnější a obvykle mají vyšší hodnotu. Výjimku tvoří takzvané fancy diamanty, kde je zabarvení naopak vítané.

Čistota (Clarity): s ohledem na čistotu diamantů obsahují všechny kameny inkluze. Někdy jsou však tak malé nebo nepatrné, že i při třiceti násobném zvětšení je poměrně obtížné je identifikovat. U barevných diamantů bývají nedokonalosti téměř skryté. Jak inkluze ovlivňují hodnotu diamantů záleží na velikosti a typu inkluze a také kde v kameni se objevují. S rostoucím množstvím inkluzí hodnota diamantu klesá.

Brus (Cut): brus je považován za nejdůležitější kritérium, jelikož působí na vzhled diamantu, jeho celkové rozměry a schopnost odrážet světlo. Existuje několik typů diamantových brusů.

3 prsteny z bílého a žlutého zlata osázeny diamanty a centrálním briliantem

Kromě klasických 4C existuje několik dalších faktorů, které mohou ovlivnit cenu diamantu. Tyto faktory zahrnují:

Symetrie a pozici facet: symetrie hraje důležitou roli v celkovém vzhledu diamantu a může ovlivnit jeho hodnotu. Kvalita symetrie se hodnotí podle toho, jak dobře jsou facetky diamantu vyváženy a zarovnány. Symetrický diamant bude mít facetky, které se zdají být rovnoměrně rozložené a vyvážené. Nízká kvalita symetrie může vést k nepravidelným nebo zkresleným odrazům světla v diamantu, což může ovlivnit jeho lesk a celkový vizuální dojem. 

Fluorescence: je jev, při kterém diamant vykazuje záření pod ultrafialovým světlem. Intenzita fluorescence může ovlivnit vzhled diamantu. Diamanty se silnou fluorescencí mohou být cenově výhodnější. 

Původ diamantu: někteří zákazníci mohou brát v úvahu etický a ekologický původ diamantu. Diamanty s certifikátem označujícím je jako konfliktní diamanty (tzv. krvavé diamanty) mohou být méně atraktivní pro některé zákazníky. Jedná se o skupinu přírodních diamantů, které byly vytěženy v oblastech, kde probíhal nebo stále probíhá válečný konflikt. Výnosy z těchto nálezů jsou pak využívány povstaleckými skupinami k financování válečných aktivit. 

Zlatý prsten osázen diamanty a centrálním briliantem

Je dražší surový diamant nebo vybroušený briliant?

Vybroušený briliant (diamant) bývá obvykle dražší než surový diamant. Proces broušení diamantů je náročný a vyžaduje dovednosti odborníků, kteří mají schopnost vytvořit optimální tvar a brus, aby diamanty co nejlépe odrážely světlo a vytvářely krásné odlesky.

Surové diamanty jsou nezpracované a mají nepravidelný tvar. Broušení přeměňuje surový diamant na krásný a blyštivý klenot. Faktory, které ovlivňují cenu diamantu jsme si vyspecifikovali výše dle čtyř klíčových faktorů známých jako 4C. Celkově lze říci, že cena diamantu závisí na mnoha faktorech, ale vybroušený briliant má obvykle vyšší hodnotu než surový diamant, protože prošel náročným procesem zpracování a dosáhl optimálních estetických vlastností.

Žádejte certifikát pravosti 

Certifikát pravosti šperků je důležitý dokument, který poskytuje informace o kvalitě a charakteristikách drahých kamenů, které jsou ve šperku použity. U nás pracujeme s vysoce kvalitními diamanty a drahokamy s certifikáty GIA nebo IGI. Gemological Institute of America (GIA) je neziskovou organizací a nejuznávanější světovou společností zabývající se hodnocením diamantů, drahokamů a perel. Ve čtyřicátých letech vytvořila GIA systém hodnocení diamantů 4C, kterým nastavila celosvětový standard v hodnocení kvality diamantů, ze kterého vycházejí i další laboratoře dodnes. Pro některé diamanty a drahokamy si vytváříme certifikáty sami dle jejich specifických vlastností.

S výběrem diamantového šperku vám rádi poradíme. Můžete nás navštívit osobně v našich showroomech v Brně a v Praze nebo nás konktaktujte telefonicky či e-mailem. 

Surový neopracovaný diamant
24.11.2023